2 % z dane pre diagnostiku boreliózy

2 % z dane pre diagnostiku Lymskej boreliózy

Občianske združenie KASI vzniklo v roku 1996, kedy malo za úlohu podporovať športovú činnosť. Od roku 2007 podporuje iba diagnostiku borelózy. V minulom roku za Vaše príspevky z 2% daní združenie zakúpilo špecifické diagnostické sety – Westernblot, ktoré darovalo Lekárskej fakulte UK Bratislava. Týmito setmi sú diagnostikovaní všetci pacienti, ktorí boli vyšetrení v našej ambulancii. Ďakujeme všetkým prispievateľom, ktorí nám v tomto pomohli.

Ak chcete 2% venovať občianskemu združeniu KASI š.k., postupujte nasledovne:

Právnická osoba a fyzická osoba podávajúca daňové priznanie sama:
poukazujete 2% zo zaplatenej dane priamo na základe vyplnenia Vášho daňového priznania a jeho odovzdania. Priamo v daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. Daňový úrad do 90 dní prevedie sumu, ktorú ste poukázali na náš účet. Údaje nášho občianskeho združenia, ktoré vyplňujete do daňového priznania sú nasledovné:

Názov organizácie: KASI športový klub
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42128081
Adresa: Hálkova 30, 831 03 Bratislava
Číslo účtu: 10555026 /5200 OTP banka

Zamestnanec nepodávajúci daňové priznanie:
Požiadajte zamestnávateľa do 15.2.2009 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2008, potom zamestnávateľa požiadajte aby Vám vystavil tlačivo. Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť 2% z Vašej dane. Vyplníte tlačivo. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Tieto dve tlačivá (Potvrdenie a Vyhlásenie) doručte do 30.4.2009 na daňový úrad v mieste svojho bydliska. Daňový úrad do 90 dní prevedie sumu, ktorú ste poukázali na náš účet. Údaje nášho občianskeho združenia, ktoré vyplňujete do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane sú nasledovné:

Názov organizácie: KASI športový klub
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42128081
Adresa: Hálkova 30, 831 03 Bratislava
Číslo účtu: 10555026 /5200 OTP banka

Partneri