2 % z dane pre diagnostiku boreliózy

Terapia Lymskej boreliozy

Pri zaklieštení

Pri zaklieštení a odstránení kliešťa sa niektorí doporučujú vrámci prevencie Doxycycline 200mg užiť jednorazovo.

Ak bol kliešť zaklieštený dlhšie ako 24 hod. sa doporučuje užiť Doxycycline 2x100mg v trvani min. 7 dní.

Erythema migrans

Doxycycline 2x200mg p.o. 10-21 dni
Penicilin V 3x1000mg p.o. 10-21 dní
Amoxicillin 3x500mg p.o. 10-21 dní
alebo 2x1000mg
Azitromycin 2x500mg p.o. 1 deň
alebo 1x500mg p.o. 4 dni

Neuro-borrelioza - akútna

Ceftriaxone 1x2000mg i.v. min.28 dní
Cefotaxime 3x2000mg i.v. min.28 dní
Penicillin G 3x3000mg i.v. 21-30dní
Následne perorálne po i.v. liečbe:
Doxycycline 2x200mg p.o. 14-30dní
Amoxycillin 3x 500-1000mg p.o. 14-30dní
Artritis
Ceftriaxone 1x2000mg i.v. 14-21 dní
Cefotaxime 3x2000mg i.v. 14-21 dní
Doxycycline 2x200mg p.o. 14-30dní
Amoxicillin 3x 500-1000mg p.o. 14-30dní

Acrodermatitis chronica atropicans

Ceftriaxone 1x2000mg i.v. 14-30 dní
Cefotaxime 3x2000mg i.v. 14-30 dní
Penicillin G 3x3000mg i.v. 14-30 dní
Doxycycline 2x100mg p.o. 14-30dní
Amoxicillin 3x 500-1000mg p.o. 14-30dní

Carditis

Ceftriaxone 1x2000mg i.v. 14 dní
Cefotaxime 3x2000mg i.v. 14 dní
Penicillin G 3x3000mg i.v. 14 dní

EUCALB (European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis)

Neuro-borelioza chronická

Ak dôjde k relapsu symptomatologie po hore uvedenej liečbe a to celková slabosť, celková a zvýšená únavnosť, artralgie, myalgie a pod. jedná sa o chronickú formu neroborreliozy.

Liečba sa stáva komplikovanejšia, pretože sa môže jednať aj o koinfekciu iných baktérii a protozoa ako sú Babesia, Erlichia a ine. Častokrát liečba Lymskej boreliozy je ľahšia, keď sa koinfekcie eliminujú.

Jedna z najčastejších používaných látok v počiatočných štádiách je Doxycycline. Je to antibiotikum tetracyklinovej rady a je veľmi efektívny v skorých štádiách ak sa berie v správnych dávkach.

Skúsenosti (amerických) autorov v posledných 2 rokoch odporúčajú brať dávku 400-600mg/na deň, alebo tak veľkú dávku ktorú je pacient schopný tolerovať ( niektorí pacienti majú na začiatku liečby žalúdočné problémy, ale ich telo sa často časom prispôsobí a je možné potom dávky zvyšovať.) Štandardná liečba doteraz bola 200mg/na deň 21 dní, ale doterajšie skúsenosti poukazujú, že táto dávka je nedostačujúca. Kľúčom k správnej terapii je teda podať baktericidnú dávku a takú dávku, ktorá je schopná prejsť hematolikvorovou barierou.

Mozog má tenké kapiláry, ktoré nedovolia liekom s väčšou molekulou prechádzať a na týchto miestach dochádza k prežívaniu baktérií. Akonáhle sa neužíva dostatočná dávka a akonáhle sa prestane s liečbou, baktérie preniknú naspäť do tela.

Doxycycline je schopný preniknúť do mozgu a dávka 500mg/na deň prechádza hematolikvorovou bariérou a považuje sa za baktericídnu, nižšie dávky doxycyclinu sa považujú za baktériostatické, čiže zastaví rast baktérie , ale nie je efektívna na eradikáciu choroby.

Spirochéty B.burgdorferi ak sa dostanú do pre nich nevhodného prostredia (napr. pri užívaní antibiotickej liečby) sú schopné vytvoriť cystickú formu. Cysta nemôže byť penetrovaná imunitným systémom a normálnymi antibiotikami. Tieto „spiace“ baktérie sa môžu aktivovať akonáhle sa prestane s liečbou.

Teória, ktorá vznikla asi pred 2 rokmi hovorí že správna liečba pozostáva z prvotnej eliminácie koinfekcie. Keď boli eliminované koinfekcie, je potrebné liečiť Lymskú chorobu z troch rôznych uhlov:

  • v krvnom riečisku
  • intracelulárne
  • a v cystickej forme

Pri takejto liečbe baktéria nemá šancu prežiť.

Antibiotiká TTC rady, penicillinovej rady a cefalosporíny sú väčšinou používané v krvnom riečisku.

Makrolidy ako Rulid (Roxytromycin), Zitromax ( Azytromycin) a Klacid (Klaritromycin) sú požívané intracelulárne.

Flagyl (t.j.Metronidazol), Fasigyn (Tinidazol, Fluconazol) a Plaquenil (t.j. chloroquine) sú používané na cystickú formu.

Výhodou kombinácie týchto liekov je, že to zabraňuje vytvoreniu bakteriálnej rezistencie, lebo liečba prebieha na všetkých úrovniach.

Často krát sa začína s najnižšími dávkami a dávky sú po čase zvyšované, v iných prípadoch sú tieto lieky rotované a po skúsenostich efektívnosti liečby sa vytvorili protokoly liečby.

Prax hovorí, že pacient by mal byť 100%-ne bez symptómov po 2 mesiace pred zastavením antibiotickej liečby. Ak symptómy pretrvávajú, pacient nie je vyliečený.

Nasledujúca tabuľka je zoznam liekov, ktoré sú bežne používané pri liečbe Lymskej choroby a koinfekcie.

Táto liečba odráža skúsenosti amerických autorov u pacientov s Lymskou boreliozou.

Doryx; Minocin; Terramycin; Vibramycin, etc. Doxycycline

Tetracycline

Minocycline

300-600mg/deň

1500-2000mg/deň

200-400mg/deň

Antibiotiká tetracyklinovej rady sú používané na liečenie mnohých rôznych bakteriálnych infekcií, sú to bakteriostatiká v nízkych dávkach. Pre mnoho baktérií, ktoré majú životný cyklus krátky a reprodukujú sa s rádovo minútovo, nízke dávky sú terapeuticky účinné, nakoľko baktérie zomrú skôr ako dostanú šancu sa reprodukovať. Ale pri Lymskej borelioze sa spirochéta reprodukuje v omnoho dlhšom časovom horizonte a tak spirochéty nebudú eliminované s bakteriostatickými dávkami. Vyššie dávky sú potrebné, aby sa dosiahla baktericídnosť a aby bol zabezpečený prestup hematolikvorovou barierou. Doxycycline je často prvá voľba v liečbe, nakoľko eliminuje Erlichiozovú koinfekciu.

Veľmi dôležitá poznámka, podporná liečba minerálov ako sú Ca,Fe,Ca by nemali byť užívané počas 2 hodín po užití doxycyklinu, nakoľko sa môže znížiť až zastaviť absorbcia antibiotika.

Amoxil; Biomox; Polymox; Trimox; Wymox, etc.

Amoxicillin

Ampicillin

1500-4000mg/deň

Tieto antibiotiká sú penicillinovej rady a sú baktericídne.
Ceftin, Ceclor

Biocef; Keflex

Rocephin

Lendacin

Cephalosporin

Cephalexin

Ceftriaxone Sodium

Ceftriaxone

3 x1000mg/deň

1x2000mg/deň

1x2000/deň

Cefalosporiny sa podávajú intravenózne v trvaní vid schéma vyššie.
Mepron

Malarone

Atovaquone

Atovaquone + Proguanil

2x 750mg/deň

Dostupné 250mg a100mg tabl

Tieto látky v kombinácii s Zitromax (Aziytromycin) a Trimethoprim-sulfamethoxazolom sa užívajú ako prevencia voči Babesii.

Bactrim, Septra

Trimethoprim-sulfamethoxazole

2x 80mg- 400mg /deň

Užíva sa s Mepronom a Azitromycinom alebo Cleocinom a Quininom.

Polčas rozpadu je 12 hodín, takže sa užívajú 2xdenne. Musí sa piť veľa tekutín ako prevencia tvorby močových kameňov.

Zistilo sa (v štúdiách) že 89 % tých ktorí užívali Trimethoprim s jednou s hore uvedených kombinácií boli vyliečení z Babesie a u mnohých tých, ktorí neužívali túto kombináciu došlo k relepsu.

Proloprim, Trimpex

Trimethoprim

200mg /deň

Niektorí pacienti sú alergický na sulfamethoxazol, preto je tu samotný trimethoprim.

Rulid, Rothricin

Roxithromycin

2x300mg /deň

Patrí medzi makrolidy, prechádza hematolikvorovou barierou.

Makrolidy sa kombinujú s Trimethoprim-sulfamethaxozolom a ak liečime naviac Babesiu je taktiež do kombinácie pridaný Mepron. Zitromax a Klacid sú ďaľšie makrolidy. Makrolidy pôsobia na intracellulárnej úrovni.

Zithromax

Klacid

Azithromycin

Clarithromycin

250mg - 600mg/deň

1500mg / deň

Užívajú sa na prázdny žalúdok na lepšie vstrebávanie. Hladina Zithromaxu zostáva v tele 68 hodín, preto sa užíva každý druhý deň. U niektorých pacientov viedla k úspešnosti liečba ešte v kombinácii s Plaquenilom aw Amoxicillinom.

Cleocin/Dalacin

Clindamycin

3x 600mg /deň

Užíva sa v kombinácii s Quininom a Trimetho-sulfamethaxolom. Táto kombinácia sa veľmi neosvedčila, pacienti ju ťažko tolerovali, u niktorých došlo k horúčkam, bolestiam hlavy a k strate sluchu.

Quinamm

Quinine

3x650mg /deň

Berie sa v kombinácii s Cleocinom. Tonic Water obsahuje 50-70mg chininu/liter.

Plaquenil

Chloroquine
Hydroxychloroquine

200mg - 400mg /deň

Patri medzi antimalariká, na liečbu Babeziozy sa užíva v kombinácii s Quininom. Plaquenil v kombinácii s Doxycyklinom sa používa na liečbu cystickej formy Lymskej choroby. Tak isto sa používa v kombinácii s Clarithromycinom na cystickú formu. V zriedkavých prípadoch u niektorých pacientov sa vyskytli poruchy zraku, je potrebné u pacientov očné kontroly.

Flagyl

Fasigyn

Metronidazole

Tinidazole

2x 750mg / deň

1500mg - 3000mg / deň

Táto látka je požívaná na cystickú formu Lymskej choroby, nemal by sa užívať s tetracyklinom. Používa sa radšej v kombinácii s cefalosporínmi. Nesmie sa počas liečby užívať alkohol pretože vyvoláva prudké reakcie. Niektorí ľudia zle tolerovali vyššie dávky, preto je lepšie začať liečbu na nižších dávkach a postupne zvyšovať po hranicu tolerancie. Treba pravidelne kontrolovať hepat. markery a môže spôsobovať polyneuropathie.

Rifadin, Rimactane

Rifampicin

1200mg / deň

Užíva sa v kombinácii s Doxycyklinom ako liečba Bartonelli a Ehrlichie.

Tobradex

Gentamycin

Tobramycin/Dexamethasone

Gentamycin

.

Obe patria medzi aminoglycozidy a používajú sa v liečbe Bartonelli. Majú však nežiadúce účinky, môžu spôsobiť poškodenie vestibul. aparátu (sluch/ekvilibrium)

Hep-Lock; Heparin Flush; Heparin Lock

Heparin

Injekcie, ktoré si aplikujú pacienti doma

Udáva sa, že tie látky, ktoré riedia krv zlepšujú cirkuláciu a zvyšujú efektivitu antibiotickej liečby. U veľa pacientov sa zistil hyperkoagulačný stav.

Questran

cholestyramine (CSM)

Usually, 1 scoop 4 x day

Táto látka viaže žlčové kyseliny a tak pomáha ich odstrániť z tela a zlepšuje tým pečeňové funkcie, ktoré aj tak dostávajú nápor pri užívaní antibiotík, naviec viaceré práce poukazovali na toxin, ktoré vylučovali spirochéty B. burgdorferi, ktoré boli neuro a hepatotoxické.

Mycostatin; Mycostatin Pastilles; Nilstat; Nystex

Diflucan

Nystatin

Fluconazole

.

200mg/deň

Tieto látky sa používajú na kvasinkové infekcie pri dlhodobom užívaní antibiotickej liečby, naviac nemeckí autori publikovali užívanie 200mg Flukonazolu denne v trvaní 28 dní ako účinnú liečbu na cystickú formu Lymskej choroby.

Alternatívna liečba

Hyperbaric Oxygen Treatment (HBOT)

Hyperbar. kysliková liečba

Je to liečba, ktorá sa deje vo vysokotlakovej kyslíkovej komore. Veľa pacientov udávalo zlepšenie klin. Stavu, ale považuje sa len ako podporná liečba. U detí sa zistila lepšia odpoveď na liečbu. Odporúča sa 40 a viac 60-90 minútových sedení. Jedno sedenie stojí 150-200 USD.

ICHT (internal heat by use of Dinitrophenol, Usnic acid)

Intracellulárna hypertermická liečba pri použití Dinitrophenolu alebo kys. Urónovej (vzniká enzymat. oxidáciou glukózy)

Je to experimentálny liečebný postup pre Lym. chorobu, kde sa zvyšuje intracellurálna teplota na hladiny dostačujúce yabitie spirochét. Výsledky poukazujú na efektivitu eliminácie symptómov, ale nie je známe či sa jedná o dlhodobú liečbu. Liečba si vyžaduje 5-10 dňovú hospitalizáciu. Stojí to 20 000 USD, ale pri pozitivite Westernblotu menej ako 45 dní, liečba je za 10 000 USD.

Rife Machine

Je to terapia, ktorá zahrňuje vyslanie slabého elektrického prúdu cez telo pacienta pri rôznych frekvenciách. Predpokladá sa, že každá baktéria alebo mikrób je citlivá na určitú frekvenciu, ktorá ju zabije alebo zabrzdí rast.

Partneri