2 % z dane pre diagnostiku boreliózy

LTT Testy

Elispot-LTT: FDA a CDC schválená LTT technika v Spojených Štátoch. Jedná sa o skutočnú Tbunkovú aktivitu v krvy proti Borrelia burgdorferi, Chlamydia pneumoniae/trachomatis, Erlichia/ Anaplasma.

V máji 2011 americká FDA a CDC schválila Elispot-LTT (T-spot) techniku. Táto technika reprezentuje Interferon-Gamma release Assay (IGRA) vo forme Lymfocitického transformačného testu (Lymphocyte Transformation Test - LTT)

Štúdie špecificity a senzitivity testov Borrelia-Elispot-LTT uvádzajú 82-100% špecificitu pre Borrelia-Elispot-LTT a 84% senzitivitu. (Skogman et al.: “Adaptative and Innate Immune Responsivness to Borrelia burgdorferi sensu lato” in Exposed Asymptomatic Children and Children with Previous Clinical Lyme Borreliosis, Clinical and Development Immunology, Vol. 2012, Article ID 294587, 10 pages; Lehman PV et al.: Inique Strenghts of ELISPOT for T Cell Diagnostics in: Kalyuzhny AE, Handbook of ELISPOT: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, Vol. 792. 2nd Ed:Springer; 2012: 3-23

Borrelia Elispot-LTT

Boréliová infekcia neaktivuje iba humorálnu imunitnú odpoveď, ale zároveň aktivuje aj T-lymfocity. Keď Borélie prestávajú byť aktívne T-bunková imunitná odpoveď nie je prítomná. Test ukazuje skutočnú, aktuálnu aktivitu Borrelia burgdorferi, chronickú, alebo akútnu Lýmsku boreliózu. Elispot-LTT je vysoko sensitívny a vie zachytiť dokonca aj jedinú Borrelia-reaktívnu Tbunku v krvi. Elispot-LTT je veľmi nápomocný pri monitorovaní chronickej, alebo akútnej terapie. Elispot-LTT sa za normálnych okolností stane negatívnym za 6-8 týždňov po skončení efektívnej terapie.

Indikácie:

  • diagnostika chronickej Lýmskej choroby
  • diagnostika akútnej Lýmskej choroby
  • určenie dĺžky terapie
  • monitorovanie výsledkov terapie

Okrem Borrelia Elispot-LTT ponúkame v spolupráci s Infectolab aj nasledujúce testy:

  • CHLAMYDIA PNEUMONIAE-ELISPOT-LTT!
  • CHLAMYDIA TRACHOMATIS-ELISPOT-LTT
  • EHRLICHIA/ANAPLASMA-ELISPOT-LTT
  • YERSINIA-ELISPOT-LTT
  • EPSTEIN BARR-VIRUS (EBV)-ELISPOT-LTT!

CD57

Bunky CD57+ dokumentujú mieru imunitnej supresie chronického ochorenia. Podľa súčsnej literatúry CD57+ bunk sú prognostický laboratórny parameter počas a po antibiotickej liečbe.

Klinické výzkumné štúdie a prípadové štúdie ukazujú, že chronické Lýmske infekcie sú často sprevádzané zmenami v bunkovej imunitnej obrane. Dôkazom sú znížené počty Natural Killer-Cells (NK; CD3-CD56+), ale hlavne znížené absolútne počty aktivovaných NK-buniek (CD3-CD56+CD57+). Zatiaľ čo akútna Lýmska infekcia a iné ochorenia vykazujú normálne CD57 parametre, pacienti s chronickou Lýmskou chorobou majú často parametre 100 CD57-buniek/μl a nižšie v krvi. Táto zmena bola hlavne pozorovaná u pacientov, ktorý majú ovplivnený nervový systém chronickou infekciou, nie až tak pozorovaná u pacientov s postihnutím tkanív a kostry. Zníženie CD57 buniek trval až do zlepšenia symptómov pomocou antibiotickej liečby a iných liečebných postupov. Znížený parameter CD57 buniek je merateľný signál aktívnej chronickej infekcie a môže slúžiť ako indikátor úspešnej terapie.

Partneri