2 % z dane pre diagnostiku boreliózy

Neliečená infekcia - Lýmska borelióza

Prejavom skorej infekcie je erythema migrans – makulopapulárny erytém veľkosti asi 15 cm, ktorý sa objaví o niekoľko dní až týždňov po zaklieštení.

Neskorším prejavom infekcie sú artralgie a myalgie.

Komplikáciou môže byť i myokarditída alebo perikarditída. U neliečených pacientov sa môžu objaviť i prejavy postihnutia nervového systému – periférna lézia VII. nervu, meningoencefalitídy a myelopolyradikuloneuritídy, opísané boli i neuronitídy, depresie, panické ataky, chronický únavový syndróm a iné prejavy. Žiadne klinické manifestácie však nie sú pre boreliózu patognomické.

Partneri