2 % z dane pre diagnostiku boreliózy

Postup pred prvým vyšetrením

Pred prvou návštevou ambulancie je potrebné mať výsledky troch dole uvedených krvných testov. Tieto testy vie zabezpečiť aj naša ambulancia na priamu platbu. Odber krvi sa realizuje v našej ordinácii:

  • v pondelok a v stredu od 9:00 do 13:00 hod.

Vopred je potrebné sa na odber nahlásiť na čísle 0904 468 598 v hore uvedených termínoch, kde sa dozviete ďalšie informácie. Na odber krvi nie je potrebné prísť nalačno.

Uvedené krvné testy si môžete zabezpečiť aj sami, pokiaľ sa tak rozhodnete, tu je ich zoznam:

  • vyšetrenie sérových autoprotilátok (metódou NIF)
    • (ANA, ABMA,ABMG,ABMT,AmzgA,AGA,AemA,AGPA,AICA,AKA, Aktín, ALCP, ALKM, ALMA, ABCA, AGCA, AMA, AMCA, ANCA, ANLA, APCA, ARA, ASKMA, ASMA, ATA, AVEA, antiHu/Ri, Ama, antiYo, AHFA,AGSA)
  • vyšetrenie sérových protilátok proti B. Burgdorferi (metodou NIF alebo ELISA), podľa výsledkov doplňujeme aj Westernblot.
  • vyšetrenie stanovenia monoklonálnych CD protilátok
    • (CD3+ T Lymfocyty, CD3+CD4+ T Lymfocyty, CD3+CD8+ T Lymfocyty, Imunoregulačný index CD4/CD8, CD3-CD16+56+ NK bunky, CD19+ B Lymfocyty)

Výsledky krvných testov sú za tri týždne, medzitým sa môžete objednať telefonicky (0904 468 598 - iba v Pondelok a v Stredu od 9:00 do 13:00 a od 16:00 do 19:00) na vyšetrenie. Pri prvom vyšetrení sa spíše anamnéza – epidemiologická (kontakt s kliešťom), klinické príznaky, vývoj ochorenia, liečba, klinické príznaky po liečbe, prípadne zhodnotenie doterajších pomocných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení a pod. Zhodnotia sa hore uvedené krvné testy, stanoví sa štádium ochorenia a ordinuje a doporučí sa liečba, príp. hospitalizácia za účelom doplnenia vyšetrení.

Kontrola:
O 4 mesiace sa realizujú kontrolné odbery (ako pri prvom vyšetrení) po liečbe a stanoví sa podľa výsledkov ďalší postup.
Všetky uvedené vyšetrenia a krvné testy sú spoplatnené, nakoľko naša ambulancia nedostala zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Ceny za odbery a vyšetrenia sa dozviete telefonicky.

Platnosť od 1.7.2009

Vyšetrenie sérových autoprotilátok (metódou NIF)
ANA - proti jadrám buniek, ABMA - proti bazálnym membránam, ABMG – proti bazálnym membránam glomerulov, ABMT - proti bazálnym membránam tubulov, AMA – proti mitochondriám, AMCA – proti srdcovému svalu, ANCA – proti neurofilným leukocytom, ANLA – proti jadierkm, APCA – proti parietálnym bunkám, ARA – proti retikulínu, ASKMA – proti priečne pruhovaným svalom, ASMA – proti hladkému svalu, ATA – proti štítnej žľaze, AVEA – proti cievnemu endotelu, antiHu/Ri – proti proteinu Hu a Ri, AMa – proti jadierkam neurónov, antiYo – proti proteinu Yo, AHFA – proti vlasovým folikulom, AGSA – proti nadobličke

Partneri