2 % z dane pre diagnostiku boreliózy

Prejavy infekcie - Lymská borelióza

Lymská borelióza má skoré a neskoré štádium ochorenia

Skoré štádium
Typickým príznakom je pomaly šíriaca sa červená škvrna, nazývaná erythema migrans, ktorá sa objaví v mieste prisatia kliešťa. Škvrna sa zväčšuje a má ohraničený lem s bledším miestom v strede. Objavuje sa niekoľko dní po prisatí kliešťa, ale tiež aj po niekoľko týždňov. Najčastejšia inkubačná doba je 7 - 14 dní. Erytém sa objavuje asi u 80 % pacientov.
Skorým príznakom môže byť tiež horúčka, triaška, bolesti vo svaloch, únava. Tato fáza môže pripomínať chrípkové príznaky. Pretože prisatie kliešťa nevedie vždy ku kožným prejavom, tieto symptómy sú varujúcimi u osôb vyskytujúcich sa v prírodnom ohnisku.
U detí, menej často u dospelých, sa niekedy nájde na koži ušného lalôčka, nosa, na prsnej bradavke alebo na miešku po prisatí kliešťa modročervený uzlík 1 - 5 cm veľký, ktorý môže byť sprevádzaný zdurením príslušných lymfatických uzlín. Niekedy sa objaví i za niekoľko týždňov až mesiacov.
Po niekoľkých týždňoch, väčšinou však nie dlhšie než za 3 mesiace, sa môžu vyskytnúť rôzne prejavy postihnutia nervového, kardiovaskulárného a kľbneho systému. Nervové príznaky zahrňujú bolesti hlavy, ztuhnutie šije, poruchy citlivosti a hybnosti, obrny - a to hlavne tvárového nervu, bolesti v chrbte i v končatinách. Postihnutie kľbov sa prejavuje bolesťami, ktoré majú tendenciu sa sťahovať a trvajú krátku dobu. Srdcové obtiaže sa môžu prejaviť dušnosťou a môžu pripomínať infarkt myokardu.

Neskoré štádium
Za viac než 6 - 12 mesiacov hlavne postihnutím kĺbov, kože, nervového systému a má chronický priebeh.

Prekonaním lymskej boreliózy nevzniká imunita proti borelióze. Je možné sa znovu nakaziť a ochorieť.

Partneri